Až zítra

Až zítra budem zas chtít naslouchat

Možná nás někdo vyslyší

Až zítra budem zas chtít zachraňovat svět

Možná zachráníme kousek sebe

Až zítra budem zas chtít někoho pohladit

Možná nás někdo obejme

Dneska ještě ne

Až zítra

Zítra