Výcvik v psychoterapii traumatu – individuální i skupinová terapie

Výcvik v psychoterapii traumatu - individuální a skupinová terapie (pro současné i potenciální pracovníky v pomáhajících profesích, dětských domovech, krizových centrech aj.)

 Po diskuzích s renomovanými odborníky oboru vznikla již v individuální částí běžící platforma unikátního propojení souběžné skupinové terapie klientů či bývalých klientů dětského domova, kteří jsou přede dveřmi dospělosti a mají předpoklady načerpat z této zkušenosti mnoho do svého osobního i pracovního života, a potenciálních terapeutů, či lidí pracujících s ohroženými dětmi, tedy dětmi umístěnými v DD, v pěstounské péči, žijících v rizikových rodinných podmínkách aj.

Tato nepřenositelná zkušenost autentického prožití reálných i modelových traumatických či jinak zátěžových situací, sebepoznání a sdílení v takto nastavené skupině je základním a pro práci s ohroženými dětmi nezbytným principem tohoto výcviku.

Ve skupině by se tedy propojovaly osobní zkušenosti, emoce a zrcadlení traumat a chybění všech účastníků. Kromě "běžné" skupinové dynamiky lze očekávat přínos i v praktickém prožitku intenzivního setkání těchto dvou skupin, i forem, které mohou být ostrou a zároveň bezpečnou přípravou pro vlastní život a praxi, a které patrně povedou k postupnému propojování, scelování a znovu dynamickému posouvání skupiny.

Všichni účastníci budou mít po úspěšném splnění podmínek výcviku nárok na osvědčení o absolvování.

Podmínky skupinového výcviku:

250 hodin sebezkušenosti ve skupině (min. 90 procentní účast, 1 blok, tedy 3 hodiny je možné doplnit jednou hodinou individuální seance - takto možno doplnit max. 20 procent).

Všichni lektoři a supervizoři mají v této oblasti letité zkušenosti, jsou hlubinně orientovaní.

Skupinu povede Mgr. Markéta Řeřichová, průběžně (cca 1 za 14 dní) s klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Ivanou Janišovou, nebo psychoterapeutem Miloslavem Čechem. Všichni terapeuti mají v této oblasti letité zkušenosti, jsou hlubinně orientovaní, Markéta Řeřichová je také supervizorka a zakladatelka organizace pomáhající vysoce ohroženým dětem a rodinám Cestou necestou. 

Setkání jednou týdně, středa v 18 hodin, 3 hodiny skupiny (tj. 3x45 minut), 15 minut přestávka, konec 20.30 , cena za jedno setkání 900 Kč. Maximální počet frekventantů 7 - 10.

Sebezkušenost je možno absolvovat nezávisle na ostatních součástech skupiny/výcviku, včetně ukončení skupiny po absolvování 100 hodin.


Sebezkušenost u individuálního výcviku:

Minimálně 2 hodiny týdně po dobu 2  let u základního výcviku, poté společné podmínky pro teorii, supervizi a zakončení, celkový počet sebezkušenosti v uceleném výcviku je 500 hodin.

100 hodin teorie - ve 2. roce trvání skupiny/výcviku, víkendové bloky (nebo dle domluvy), budou přednášet odborníci v oblasti psychoanalytické terapie, psychoterapie, psychoanalýzy, práce s vysoce ohroženými dětmi a rodinami. Teoretické vzdělání je zakončeno zkouškou. Při neúspěšné zkoušce je možno opakovat vždy po 3 měsících.

100 hodin supervize - po absolvování min. 200 hodin sebezkušenosti a úspěšném absolvování teorie je dalším krokem vlastní vedení případu pod supervizí. Seznam supervizorů bude včas k dispozici. Případně lze max. 50 hodin absolvovat ve skupinové supervizi. Supervizor nebo supervizoři (nutno absolvovat u jednoho supervizora min. 50 hodin) poté vystaví doporučení/nedoporučení k závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška - Písemné vypracování vlastní terapeutické práce v rozsahu min. 20 stran podle doporučujících kritérii. Práci poté uchazeč o certifikát obhajuje před komisí.

Úspěšně zvládnutý výcvik zakončuje slavností předání certifikátu.

Doporučuji všechny části skupiny/výcviku pojmout bez vnitřního nároku na výkon a úspěšnost, jako investici, vklad, dárek pro sebe.

© 2016 Markéta Řeřichová. Foto Miroslav Lédl. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!