Markéta Řeřichová

                                                                                           psychoterapeutka a básnířka 

Narozená v Praze 25. 8. 1978 . 

Vystudovala speciální pedagogiku, absolvovala několik výcviků pod vedením Ivany Veltrubské - integrovaný výcvik, zaměřený na rodinnou terapii a výcvik supervize v pomáhajících profesích I. a II.

V roce 2016 dokončila výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii u Leony Chvojkové a Romana Čepeláka (500 hodin sebezkušenost, 200 hodin teorie, 100 hodin supervize).

Z počátku se věnovala převážně teatroterapii, v roce 2000 založila v Domově Palata divadelní soubor Kopretina, jehož členy byli dospělí klienti s mentálním a zrakovým postižením. Nyní se zabývá terapií ohrožených rodin. Ráda a často využívá umělecky orientované terapie. Je supervizorkou, členkou Asociace supervizorů v pomáhajících profesích ( https://asupp.cz/).

V roce 2011 založila spolu s manželem Robertem Neradilem neziskovou organizaci Cestou necestou (https://www.cestounecestou.org), jehož posláním je odborná pomoc vysoce ohroženým dětem a rodinám. 

Dlouhodobě poskytuje psychoterapii dětem v dětských domovech.

Současně se věnuje také hlubinné psychoanalytické terapii.

V roce 2013 vydala básnickou sbírku s fotografiemi Miroslava Lédla A pošli to dál .

Je spoluautorkou v básnických sbírkách Pastýři noci, Rybáři odlivu, Řezbáři stínu a Řeka úsvitu. Básnický almanach Pastýři noci, jehož editorem je Vladimír Stibor, získal ocenění Petra Jilemnického. 

Roku 2018 v lednové Psychologii dnes publikovala článek o sebepoškozování s názvem " Řežu své hranice".

Jejím největším pokladem je dcera Terezka.