Markéta Řeřichová

                                                                                               psychoterapeutka a básnířka 

Narozená v Praze 25. 8. 1978 . 

Vystudovala speciální pedagogiku, absolvovala několik výcviků pod vedením Ivany Veltrubské - integrovaný výcvik, výcvik zaměřený na rodinnou terapii a výcvik supervize v pomáhajících profesích I. a II.

V letech 2012 - 2018 absolvovala komplexní vzdělání v psychoanalytické psychoterapii (500 hodin skupinová sebezkušenost pod vedením Leony Chvojkové a Romana Čepeláka , 200 hodin teorie, 150 hodin supervize - supervizoři Martin Cipro, Martin Mahler, Miroslav Petržela, výcvik ukončen závěrečným řízením). Nyní je v psychoanalýze u mezinárodně uznávané česko-francouzské analytičky lacaniánského směru Ivy Andreis.

Z počátku se věnovala převážně teatroterapii, v roce 2000 založila v Domově Palata divadelní soubor Kopretina, jehož členy byli dospělí klienti s mentálním a zrakovým postižením. Patronkou divadelního souboru byla významná herečka Gabriela Vránová. 


Zabývá se též terapií ohrožených rodin, ráda a často využívá umělecky orientované terapie, nicméně převážně se věnuje hlubinné psychoanalytické terapii. 

Je supervizorkou, členkou Asociace supervizorů v pomáhajících profesích ( https://asupp.cz/).

V roce 2011 založila spolu s manželem Robertem Neradilem neziskovou organizaci Cestou necestou (https://www.cestounecestou.org), jehož posláním je odborná pomoc vysoce ohroženým dětem a rodinám. 

V roce 2019 byla nominovaná na osobnost neziskového sektoru

Dlouhodobě poskytuje psychoterapii dětem v dětských domovech.

V září 2018 měla na 25. psychoanalyticko - psychoterapeutickém sympoziu organizovaném IAPSA (Institutem pro aplikovanou psychoanalýzu) referát na téma Totalita a svědomí (https://www.iapsa.cz/odkazy/odkazy).

V roce 2013 vydala básnickou sbírku s fotografiemi Miroslava Lédla A pošli to dál. 

Je spoluautorkou v básnických sbírkách Pastýři noci, Rybáři odlivu, Řezbáři stínu, Řeka úsvitu a Noc plná žen. Básnický almanach Pastýři noci, jehož editorem je Vladimír Stibor, získal ocenění Petra Jilemnického. 

Věnuje se i odborné publikační činnosti, mj. roku 2018 v lednové Psychologii dnes publikovala článek o sebepoškozování s názvem " Řežu své hranice".

Jejím největším pokladem je dcera Terezka.