Markéta Řeřichová

                                                                                         psychoterapeutka a básnířka 

 Narozená v Praze 25. 8. 1978.

Vystudovala speciální pedagogiku, absolvovala několik výcviků pod vedením Ivany Veltrubské -integrovaný výcvik, výcvik zaměřený na rodinnou terapii a výcvik supervize v pomáhajících profesích I. a II.

V letech 2012 - 2018 absolvovala komplexní vzdělání v psychoanalytické psychoterapii (500 hodin skupinová sebezkušenost pod vedením Leony Chvojkové a Romana Čepeláka, 200 hodin teorie, 150 hodin supervize - supervizoři Martin Cipro, Martin Mahler, Miroslav Petržela, výcvik ukončen závěrečným řízením).

Nyní je v psychoanalýze u mezinárodně uznávané jediné česko-francouzské analytičky lacaniánského směru, Ivy Andreis, absolvováno nyní přes 500 hodin, začíná se více věnovat též analytické činnosti v propojení s uměním.

Z počátku se věnovala převážně teatroterapii, v roce 2000 založila v Domově Palata divadelní soubor Kopretina, jehož členy byli dospělí klienti s mentálním a zrakovým postižením. Patronkou divadelního souboru byla významná herečka Gabriela Vránová.

Zabývá se dlouhodobě terapií ohrožených rodin, ráda a často využívá umělecky orientované terapie, převážně v propojení s hlubinnou psychoanalytickou terapií, či psychoanalýzou.

Je supervizorkou, ve své supervizní práci se věnuje především neziskovému sektoru včetně supervizně-metodického směřování, je mj. členkou Asociace supervizorů v pomáhajících profesích (https://asupp.cz/).

V roce 2011 založila spolu s manželem Robertem Neradilem neziskovou organizaci Cestou necestou (https://www.cestounecestou.org), jehož posláním je odborná pomoc vysoce ohroženým dětem a rodinám.

V roce 2019 byla nominovaná na osobnost neziskového sektoru.

V roce 2020 založila projekt Knížky do dětských domovů. O tomto projektu mluvila v Událostech, komentářích na ČT24, dále se o něm psalo např. v časopise Naše rodina.

Dlouhodobě poskytuje psychoterapii dětem v dětských domovech.

V září 2018 měla na 25. psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympoziu organizovaném IAPSA (Institutem pro aplikovanou psychoanalýzu) referát na téma Totalita a svědomí (https://www.iapsa.cz/odkazy/odkazy).

V roce 2013 vydala básnickou sbírku s fotografiemi Miroslava Lédla A pošli to dál.

Je spoluautorkou v básnických sbírkách Pastýři noci, Rybáři odlivu, Řezbáři stínu, Řeka úsvitu, Noc plná žen, Delty domovů a Ohlédni se, nezkameníš.. Básnický almanach Pastýři noci, jehož editorem je Vladimír Stibor, získal ocenění Petra Jilemnického.

Věnuje se i odborné publikační činnosti, mj. roku 2018 v lednové Psychologii dnes publikovala článek o sebepoškozování s názvem Řežu své hranice.

Jejím největším pokladem je dcera Terezka, lektorka anglického, španělského a japonského jazyka, majitelka mezinárodních certifikátů v těchto jazycích, absolventka individuálního kursu práce s traumatem, asistentka terapie, učí a doučuje děti v dětském domově. 

© 2016 Markéta Řeřichová. Foto Miroslav Lédl. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!