Publikační činnost


Otevíráme, srpen 2012 (reportáž o Cestou necestou, níže CN)


Čí je dítě?, červen 2012 (reportáž o CN)


Příbramský deník, říjen 2013 (rozhovor)


Parlamentní listy, červen 2013 (reportáž o CN)


Parlamentní listy, červenec 2004 (reportáž)


Dětská samota, srpe 2014 (dopis opuštěným dětem  v rámci projektu Naše dítě)


MČ aktuálně, březen 2016 (reportáž)


Parlamentní listy, březen 2016 (reportáž)


Řežu své hranice, Psychologie dnes, 2018


Teatroterapie může být cestou, Zpravodaj Asociace ústavů sociální péče ČR, 2006

Osoby s mentálním postižením v zrcadle divadla, 
Zpravodaj Asociace ústavů sociální péče ČR, 2004


Umění posouvá hranice možností a ruší bariéry, noviny Můžeš, 2001


Palata je opravdovým domovem, 

časopis Ucho-Echo, 2000, šéfredaktorka publikační a jiná mediální činnost
odborná publikační činnostA pošli to dál, Tigris, 2013

Pastýři noci, Řezbáři stínu, Rybáři odlivu, Řeka úsvitu 

editor Vladimír Stibor


básnická sbírka poetroterapieAlmanach českých básníků


TV a rozhlas


Noční mikroforum s Gabrielou Vránovou,červen 2014 (reportáž o básnické sbírce, MŘ a CN)


Reportáž ČT 24, Otevírání nových prostor, 

březen 2016


Naše zprávy Barrandov, březen 2016


Radio Applaus, březen 2017


/některé odkazy na https://cestounecestou.org/o-cestou-necestou/media/