Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost přijmout vlastní minulost, vyrovnat se s ní a tak začít řešit svou současnost. Psychoanalýza představuje specifický přístup k porozumění lidské psychice a léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi.  

Co je psychoanalytická psychoterapie?

Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.
Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity.
Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se pídí po hlubším životním uspokojení.
Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Komu je určena?

Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Přispívá významně ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život.
Lidé někdy vyhledají pomoc psychoanalytické psychoterapie pro specifické poruchy, jako jsou např. poruchy příjmu potravy, psychosomatické stavy, nutkavé chování nebo fobické úzkosti. Jindy se na ni obracejí s nejasnými depresivními nebo úzkostnými pocity, poruchami soustředění nebo proto, že se jim nedaří navazovat uspokojivé blízké vztahy.
Z psychoanalytické psychoterapie mohou mít prospěch dospělí, děti i adolescenti, páry i rodiny. Dětem pomáhá s emocionálními problémy i poruchami chování, které jsou viditelné ve škole nebo doma, včetně trápení s vrstevníky, depresivních pocitů, poruch v učení, školních fobií a problémů s příjmem potravy a spánkem.
Otázka, zda se psychoanalytická psychoterapie hodí pro určitého jednotlivého klienta, závisí na mnoha okolnostech. Často je užitečné podstoupit jednu nebo i více předběžných konzultací se zkušeným psychoterapeutem, nežli padne rozhodnutí, zda je pro dotyčnou osobu tento druh psychoterapie vhodný. Někdy může být léčba relativně krátká, ale v případě psychoanalytické psychoterapie se většinou jedná o dlouhodobou léčbu, vyžadující značné úsilí na straně terapeuta i klienta. ( Zdroj: https://www.cspap.cz/Common/whatis.asp,  https://www.iapsa.cz)

CENÍK SLUŽEB:

Psychoterapie/ individuální výcvik/ poradenská konzultace/krizová intervence individuální .....  1800 Kč / 50 min.

Supervize.....2300 (50 minut)

Konzultaci je možno zrušit nejpozději 72 hodin předem, jinak se hradí. 

V případě potřeby poskytuji slevy, či seanci zdarma. Vše je na základě dohody.

© 2016 Markéta Řeřichová. Foto Miroslav Lédl. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!